Ken-Ichiro Muto, saxophone | Kazuoki Fujii, piano

Fontec Records | Japan | 1987

Ständchen
03:35